הקורס יוקדש רובו ככולו ללימוד הניקוד בשילוב עם דיוקי הגייה במבחר נושאים, בהם דגשים, שם המספר, אותיות השימוש, פעלים ומבחר משקלי שמות.

נושאים נוספים שיילמדו הם כתיב חסר ניקוד, שם המספר ומכתב רשמי.

קורות חיים - נושא ללא מטלה.

נושא רשות - רישום ביבליוגרפי לפי APA.

שעות קבלה: בכל יום מ-15:30. ב-16.8 וב-20.8 - עד 16:20 בלבד.