קורס רמה א' הכרת מושגי יסוד בלשון העברית לתחומיה - הגה, צורות, תחביר. רבים ממושגים אלה ישמשו בלימוד הרמות הבאות.