קורס רמה ב' עיקרו תורת המשמעים - סמנטיקה. בקורס זה יידונו סוגי המשמעות במילונים, תהליכים סמנטיים בלשון העברית לתקופותיה ובעברית בת ימינו ויישום נושאים אלה בהוראה.

פרק ההבעה יכלול נושאים הנגזרים מן הסמנטיקה - מילונית ותחבירית.
חובות הקורס והערכתו:
מבחן = 45% (סמסטר א')
תרגילים = 45% (סמסטר ב')
מפגש פתיחה לסמסטר א' = 5%
מפגש פתיחה לסמסטר ב' = 5%