קורס לשון למסלול ההסבה יעסוק בשני נושאים עיקריים:

1. הבעה בעל-פה - שיפור יכולת ההגייה בעל-פה במבחר תחומים, בעיקר דגשים, אותיות השימוש, הפועל וגזרותיו ומבחר צורות נפוצות שבהן רווחות טעויות הגייה.

2. לשון וחברה - פרקים נבחרים מן התחום בזיקה להוראה וחשיבות הכרת הנושא לשם הצלחה בהוראה. נושאים בולטים הם בחירה בשפה דבורה לעומת כתובה, סימנים מוסכמים ולא מוסכמים בשפה ומחוצה לה, פעולות דיבור, מרכיבי תקשורת, המשלב הלשוני והפרעות תקשורת וגרמים אפשריים ודרכים לפתרון. במידה שיאפשר הזמן יידונו תחומי קבילוּת כנגד נורמטיביות בלשון.

3. לימוד עצמי רשות - נושאים אלו מיועדים לסטודנטיות שירצו להרחיב עוד את ידיעותיהן. נושאים בולטים: שם המספר, מכתב רשמי, כתיב חסר ניקוד, דיוקי הבעה בכתב.