הקורס גנטיקה הינו קורס שנתי שמתמקד בהכרת החוקיות (על גווניה), לפיה מועברות תכונות גנטיות, תוך שימת דגש על הרמה המולקולרית של הגן. בקורס תיעשה סקירה אודות התצפיות והממצאים של גרגורי  מנדל (אבי הגנטיקה המודרנית), מבנה הגן, מחלות גנטיות וכרומוזומי המין. ציון הקורס יורכב מבוחן ומבחן מסכם