סמינריון במדעים הינו קורס שנתי שהתוצר המרכזי שלו -העבודה הסמינריונית.

.מבנה הציון: 80% עבודה ו-20% פרזנטציה בפני המליאה. הפרזנטציה מתקיימת בסוף השנה.

מבנה הקורס: סמסטר א

 1. ארבע-חמש הרצאות מבוא- שבמסגרתן נעשה ריענון ולימוד מחדש של נושאי הסמינריון. שיטות המחקר והמודלים המחקריים .

 2. מפגשים אישיים עם הצוותות. שני מפגשים רצופים (בהפרש של שבועיים בין מפגש אחד לשני). במהלכן מנוסחת שאלת מחקר. ומתוכנן הניסוי לביצוע השאלה המחקרית.

 3. ביצוע ניסוי

 4. מפגשים אישיים עם הצוותות לאישורהתוצאותעיבודן והצגתן בגרף

  סמסטר ב

 5. שתי הרצאות מליאה בנושא -עיבוד סופי של התוצאות , מבנה המבוא, מבנה הדיון וריענון נוהלי חיפוש ביבליוגרפי.

 6. מפגשים אישיים עם הצוותות-בדיקה סופית של הגרפים והצגתם, בדיקת ראשי הפרקים של המבוא והדיון.

 7. שתי הרצאות-פרזנטציה.

 8. הגשת העבודה.

העבודה הסמינריונית, עונה על שאלה מחקרית.

(שאלה נקודתית, וברורה שניתן לענות עליה ע''י ביצוע ניסוי. בדרך אמפירית (ניסויית).)

היא בנויה ממשתנה תלוי, בלתי תלוי ומודל. בלתי תלוי-אנו שולטים בו. תלוי-נמדד. מודל-עליו נעשה הניסוי.

ניסוי נעשה בשיטת מחקר ידועה, ושקופה.וברורה, כך שאם מישהו אחר במעבדה אחרת יבצע את הניסוי יקבל תוצאות דומות.

התוצאות שמתקבלים מהניסוי עוברים עיבוד לגרף-הגרף הוא המענה לשאלה המחקרית.

אנו שולטים על משך זמן ההארה. ומודדים את היחס בין כלורופיל A ל-B.

המודל-צמח לוע הארי, שמייצג לנו את ממלכת הצמחים העילאיים, מהווה את האובייקט עליו מבוצע הניסוי.

המודל הניסוי יכול להיות

 1. IN-VIVO צמח/בע''ח שלם

 2. IN-VITRO. חלק מצמח או בע''ח(איברים מבודדים, רקמות תאים בתרבית)