הקורס יוקדש רובו ככולו ללימוד הבעה בעל-פה ותרגול הגייה במבחר נושאים, בהם דגשים, שם המספר, אותיות השימוש, פעלים ומבחר משקלי שמות.

נושאים נוספים שיילמדו הם כתיב חסר ניקוד, שם המספר ומכתב רשמי.

קורות חיים - נושא ללא מטלה.

נושא רשות - רישום ביבליוגרפי לפי APA.

שעות קבלה: בכל יום מ-15:30 עד 16:15 - למעט יום ראשון, 23.8. 

לפי בקשה - עד 19:00.