הקורס עוסק בקשר שבין מערכת העצבים המרכזית ופעולה ובין תפקוד קוגניטיבי, התנהגותי ורגשי וכן מחבר ביניהם לבין למידה והוראה. נלמד על השונות הביולוגית בתפקוד המוח ועל משמעות שונות זו להוראה והכלה של אוכלוסיות תלמידים בעלות צרכים מיוחדים. בנוסף, נבחן את המשמעות של שונות במערכת העצבים המרכזית להתפתחות קשיי למידה בקרב ילדים.