הקורס יוקדש רובו ככולו ללימוד הניקוד בשילוב עם דיוקי הגייה במבחר נושאים, בהם דגשים, שם המספר, אותיות השימוש, פעלים ומבחר משקלי שמות.

נושאים נוספים שיילמדו הם כתיב חסר ניקוד (כנראה לימוד עצמי בשל ביטול שיעור אחד), מכתב רשמי ורישום ביבליוגרפי לפי APA.

ביום רביעי, 12.8, יסתיימו הלימודים ב-13:30. השיעור יושלם בלימוד עצמי של נושא.